ICh. Nellines ALL OR NOTHING - LILY
INTERCHAMPION, Champion of Slovakia, Poland, Romania, Czech republic, Hungary, Austria
Grandchampion of Slovakia & Czech republic & Romania, Juniorchampion of Slovakia
75 x excellent (from 64 different judges), 51 x CAC, 5 x res. CAC, 9 x CAJC, 5 x very promising
11 x CACIB, 7 x res. CACIB, 7 x BOV, 2 x BOS, 12 x BOB, 2 x BIG, 3 x BIG-3, res. BIS junior,
Club winner H´2011, WCS winner SK´2012, Club winner A´2012, Slovakia winner´2011
Central-east european junior winner, Slovakia junior winner´2010, National winner
,
best adult female Club show Pezinok ´15
TOP FEMALE SLOVAKIA 2011, 2013

Dátum narodenia / D. O. B.: 16. 6. 2009

Rodičia / Parents:
ICh. Kebec´s Canadian Trader
x ICh. Best Of Charming Line

Chovateľ / Breeder :
Jana Vallová, SK

Zdravie / Healt:
PRA/CAT neg. 31.8.2010, 22. 2. 2013, 28.3.2014

Prvé šteniatko, ktoré sa v našej chovateľskej stanici narodilo bola práve Lily. Vedeli sme, že ak sa narodí čo i len jedno dievčatko, ostane doma. Rozhodlo sa podľa toho, kam ťahalo srdce.....na menšiu a svetlejšiu Lily.

Liluška je rozkošný a roztopašný psíček, ušatá potvorka s perfektnou povahou. Hravá nezbednica, ktorá sa neustále teší zo života a ktorá miluje každého. Nadšenie pre výstavy zdedila po svojich rodičoch a dúfajme, že bude mať aj podobné úspechy ako oni ;-)

.....dnes má Liluška za sebou nielen úspešnú výstavnú kariéru, ale ovláda aj základy agility a dog dancingu. Môže sa pochváliť aj svojím canisterapeutickým prvkom - šálikom, keď sa uloží na krk a zohrieva :-) No a s typickou kokrou tvrdohlavosťou a šikovnosťou bez problémov na prechádzke zvláda aj útek do poľa, tŕnia a chrastia a návrat k paničke s gestami podriadenosti - kokrími očami, spusteným chvostom a vyvalením sa na chrbát :-)

 

/The first puppy born in our kennel is Lily. We were sure, that if even one girl would be born, she would stay at home. The decision was based on the voice of my heart... the smaller and lighter Lily.

Lily is a cure and frisky doggie, an eared devil with a perfect character. The playful snoozer who is enjoying life and loves everyone. She inherited an enthusiasm for exhibitions from her parents. I believe she will have similar achievements.