Šteniatka / Puppies
 

K o n t a k t / C o n t a c t:Jana Vallová

Hony 5
Liptovský Mikuláš - Slovakia
amcock@alconet.sk
TEL: + 421 911 514 480